Werkwijze

Werkwijze

Na uw aanmelding starten we met een oriƫnterend gesprek om uw situatie in kaart te brengen. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Doorgaans kan dit per telefoon plaatsvinden. Op basis van het intakegesprek stellen wij samen met u vast welke diensten wij eventueel aan u kunnen leveren.

Indien u besluit gebruik te maken van de diensten van Hulp bij Belasting ontvangt u een bevestiging van de overeengekomen dienstverlening en een checklist van aan te leveren informatie. Doorgaans kan die aanlevering per post of e-mail geschieden.

Voordat wij informatie verstrekken aan de belastingdienst zullen wij die informatie altijd met u besproken hebben en zult u akkoord hebben gegeven op die informatieverstrekking.

De motto’s die gehanteerd worden bij uw advisering zijn:

– belasting betalen moet dan wellicht, maar dan toch zo weinig mogelijk
– niet geschoten is altijd mis
– regels zijn er om te hanteren vooral ook als het om aftrek gaat