Home

Wij maken het u WEL makkelijker! ( en misschien ook wel leuker)

Alhoewel de overheid een beleid nastreeft om de regelgeving met betrekking tot belastingen te vereenvoudigen is de algemene beleving dat de fiscaliteit in complexheid toeneemt.

LAAT AFTREKPOSTEN NIET LIGGEN

Het invullen van de verlangde fiscale balans is voor vele kleine ondernemers een ware helletocht. Het bijhouden van de administratie lukt meestal wel, zeker als een administratie op kasbasis volstaat, maar bij het omzetten naar het verplichte fiscale model komt men in problemen. Vele kleine ondernemers die niet bij (financiële) machte zijn om een accountant in te schakelen laten diverse aftrekposten ongemoeid.

NEDERLAND HEEFT EEN FISCAAL GUNSTIG REGIME OOK VOOR STARTERS                                                                                                      Startende ondernemers ondervinden deze problemen in versterkte mate omdat zij met de opstart van hun bedrijf hele andere zaken dan de fiscaliteit aan hun hoofd hebben. Echter zeker ook voor hen geldt dat Nederland een fiscaal gunstig regime heeft indien men de weg weet!

LAAT GEEN GELD LIGGEN 

Zowel ondernemers als particulieren laten geld liggen omdat zij niet bekend genoeg zijn met de mogelijkheden van de diverse toeslagregelingen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

TEGEN EEN LAAG TARIEF NEMEN WIJ ALLE ZORG UITHANDEN 

Hulp bij Belasting kan deze problemen tegen een relatief laag tarief oplossen. Hulp bij Belasting verstrekt belastingadvies aan ondernemers en particulieren. Het unieke van onze dienstverlening is dat wij voor een vast tarief de gehele zorg over uw belasting wegnemen.